فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

فایل اتوکد طراحی ترمینال فرودگاه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک ترمینال فرودگاه (دارای پلان‌های دقیق)

این فایل شامل طراحی ترمینال فرودگاه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


خرید آنلاین